Telematics เชิงพาณิชย์เหมาะกับธุรกิจอย่างไร?

Telematics เชิงพาณิชย์เหมาะกับธุรกิจอย่างไร?

ยานพาหนะที่มีระบบ telematics เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับยานพาหนะและฐานข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทำผ่านเทคโนโลยีไร้สายบางชนิดอย่าง GPS เป็นต้น GPS เป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่ใช้เพื่อให้กองยานพาหนะติดต่อกับฐานข้อมูล

แอปพลิเคชั่นทั่วไปที่มีให้ใช้งานผ่าน telematics ยานพาหนะรวมถึงการติดตามรถพ่วง, การติดตามยานพาหนะ, การจัดการยานพาหนะ, การนำทางผ่านดาวเทียม, ข้อมูลมือถือ, โลจิสติกส์การขนส่งสินค้า Cold Store, การสื่อสารความปลอดภัยของยานพาหนะ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้จำนวนมากให้ประโยชน์อย่างมากแก่ธุรกิจที่ใช้ยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแก่ลูกค้าและลูกค้า

 

ในอดีต telematics เชิงพาณิชย์มีเป้าหมายเพื่อธุรกิจที่มียานพาหนะจำนวนมากในกองยานพาหนะของพวกเขา เนื่องจากตลาดอิ่มตัวและผู้ให้บริการจะประหยัดต้นทุนของบริษัท บริษัทสามารถให้บริการเหล่านี้กับธุรกิจที่มีรถจำนวนไม่มาก

มีหลายกลุ่มธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการจัดการยานพาหนะที่ให้บริการ telematics หลากหลายอุตสาหกรรม เป้าหมายเหล่านี้รวมถึง ตู้สินค้า, รถเช่า, รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์, รถกู้ภัยฉุกเฉิน, บริการภาคสนาม / หน่วยซ่อมแซมของรัฐบาล, เครื่องจักรกลหนัก, การขนส่ง intermodal, รถบรรทุกขนส่งระยะยาวและระยะสั้น, ยานพาหนะทหาร – รถขนส่ง, รถเช่าและรถบรรทุก, รถโรงเรียน, รถแท็กซี่ / ลีมูซีนและรถประจำทางและรถไฟ

 

ธุรกิจที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลยานพาหนะ สามารถให้เทคโนโลยีจาก telematics เชิงพาณิชย์ช่วยในส่วนนี้ให้ เมื่อถึงเวลาซ่อมแซม หรือตรวจเช็คประจำปี/เดือน

ไม่ว่าพนักงานขาย พนักงานส่งของ หรืออาชีพใดๆก็ตามที่ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ Telematics จะมีคุณสมบัติ เช่นการติดตามยานพาหนะ เมื่อรวมกับซอฟต์แวร์การทำแผนที่ หรือการหาโลเคชั่น ก็สามารถช่วยคนขับในการค้นหาลูกค้าและใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางได้

เมื่อบริษัทเก็บฐานข้อมูลการเดินรถของพนักงานของพวกเขา พวกเขาก็จะสามารถคำนวณเวลามาถึงโดยประมาณให้สำหรับลูกค้า รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด อีกทั้งจะช่วยประหยัดเวลาบนท้องถนน ลดการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น และเพิ่มผลผลิต

 

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของยานพาหนะ telematics ที่สามารถประหยัดเงินให้กับธุรกิจ คือความสามารถในการให้ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะนั้นๆ ผู้ให้บริการ telematics จำนวนหนึ่งยังนำเสนอรายงานการใช้งานรถยนต์ด้วยแอปพลิเคชั่น ที่จะติดตามยานพาหนะที่ถูกขโมย

หากยานพาหนะถูกขโมยจะสามารถระบุตำแหน่งและสามารถดับเครื่องยนต์ได้ผ่านบริการ telematics ไม่ว่าจะเป็นขนาดของยานพาหนะไม่ว่าจะเป็น 1 คันหรือ 1,000 คัน ซึ่งฟังก์ชั่นการติดตามรถที่ถูกขโมยนี้ จะช่วยลดต้นทุนการประกันภัยได้

 

ระบบติดตามบางระบบมีคุณสมบัติการวินิจฉัยระยะไกลเพื่อให้ข้อมูล สามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อถึงเวลาที่ยานพาหนะจะต้องเข้ารับการบำรุงรักษา หรือแจ้งเตือนถึงปัญหาการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งนี้จะช่วยให้ยานพาหนะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่แพงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงเนื่องจากยานพาหนะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Telematics กับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ครั้งหนึ่งเคยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในบริษัทขนาดเล็กที่ต้องใช้ยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งในการบริการลูกค้า การลงทุนหลักคือค่าใช้จ่ายในการซื้อฮาร์ดแวร์สำหรับยานพาหนะและระบบการจัดการ ซึ่งโดยปกติจะเป็นแพคเกจซอฟต์แวร์

ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนหรือรายปี จะช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารที่ช่วยให้ยานพาหนะสามารถสื่อสารกับฐานข้อมูล ซึ่งถือว่าคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลระบบ และการติดตาม ตามแบบที่คุณต้องการ

ซึ่งการเลือกผู้ให้บริการ GPS ของคุณอันดับแรก โดยคุณต้องกำหนดคุณลักษณะที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ และเลือกผู้ให้บริการตามความต้องการของคุณ นั้นจะทำให้คุณได้การบริการและเป็นไปตามที่คุณวางแผนงานไว้